SCG D'COR กับ ชุมชนโชฎึก GALLERY

ชุมชนเก่าน่าจะปรับปรุงพื้นที่ให้คนแก่ เด็ก ใช้พื้นที่ร่วมกันได้

เสียงของผู้คนในชุมชนโชฎึกกำลังเป็นจริง!