SCG D'COR กับ ชุมชนโชฎึก GALLERY

พื้นที่มีต้นไม้ให้ความร่มเย็น เงียบสงบ เป็นทางตัน แต่อาจเป็นจุดอับเพิ่มความ เสี่ยงได้

ปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ผ่านการวิเคราะห์ของนักออกแบบรุ่นใหม่